Adress:
Linderödsgården
Bösarpsvägen 214-24

S-298 94 Linderöd

Telefon: +46 (0)44 340 468
              +46 (0) ​703 289 700
E-post: info@linderodsgarden.se

Avståndstabell från Linderödsgården:
Kristianstad / Hässleholm: Ca 30 km
Malmö / Ystad: Ca 65 km,
Helsingborg: Ca 90 km

Vägbygge pågår i området.
Följ denna vägbeskrivning.


E22 söderifrån (Malmö, Hörby)

Följ E22. Tag av avfart 32, Ekererödsrasten. Följ skyltar mot Linderödsgården i ca 3 km (delvis grusväg).

E22 norrifrån (Kristianstad);
Följ E22. Drygt 1 km efter Linderöd är det skyltat Linderödsgården (avfart på höger sida) Följ denna väg så ni passerar under en bro (E22). Direkt efter bron, sväng vänster.

Om grinden är stängd
ring till oss enligt telefonnummer på anslagstavlan vid grinden​, så öppnar vi!
Välkommen till oss/ Tom o Kari​